درماتیت سبورئیک

سلام خانم دکتر ، من یهو دیدم تاج ابروم درحد چندتا تار مو ریخت که سریتا خریدم . بعدکه رشد کرد چندماه بعد دیدم توی تاج ابروهام پوست پوست شده که فکر کردم بخاطر سریتا و جدی نگرفتم تا اینکه اردیبهشت تاج ابروم سکه ای ریخت و بعد رفتم دکتر گفت که درماتیت سبورئیک و بهم گفا محلول مومتازون مگاکورت بزن و من زدم ولی خوب نشد و چندروزه که زیر ابرو و داخل ابروهام دونه زده .
میشه راهنماییم کنید چیکار کنم
از شهر رشت مزاحم میشم

Leave a comment