درماتیت سبوره

سلام سه ساله که ریزش مو دارم
از سرم نمونه برداری کردن تشخیص درماتیت سبوره دادن و محلول کلوتریمازول تجویز شده برام ولی تا یه حدی ریزش موهام رو کم میکنه
به نظرتون قرصای ضد قارچ تاثیری تو این نوع ریزش مو دارن؟

Leave a comment