درمورد پوست

سلام من صورتم خیلی جوش ولکه زده چند مدته وشنیدم مصرف قرص های نورم اسکین ۲۰ خیلی خوبه وزنم هم ۷۶ هست خوبه بخورم یانه؟

Leave a comment