راکوتان

سلام دختر 23 ساله ای هستم که یکسال راکوتان مصرف میکنم اوایل روزی یدونه و بعد روزی 2 تا شد و تا پایان ماه 580 عدد قرص میخورم و برای قطع کردنش 3 روز یکبار و بعد هفته ای یکبار کرده ام و مدتی است صورتم بدون جوش بوده ایا باید به مصرف ادامه بدم یا درمان من کامل شده با مصرف این تعداد قرص

Leave a comment