راکوتان

سلام من راکوتان مصرف میکردم ی مدت پوستم عالی شده بود ولی ی جوشای زیر پوستی خیلییی ریز وسژ پیشونیم زده بود ک دکتر میگف چربیه و باید سوزونده بشه. بعد ی مدت دوباره صورتم جوش فعال داد بالا و راکوتانو دوباره شروع کردم و ی مدته برونریزی تموم شده و داره اثر میکنه ولی بازم رو پیشونیمو خیلییی کم رو لپم اون دونای ریز هس نمیدونم چیکار کنم میشه لطفا راهنمایی کنید 🥲

Leave a comment