راکوتان

سلام دکتر ۲۲ سالمه ۱۰ ماه راکوتان مصرف کردم جوشام رفت.
الان بعد گذشت ۲رماه از قطع مصرف جوشام داره بر میگرده
سوالم اینه که اگه مجددا مصرف راکوتان شروع کنم در ابتدای مصرف مثل دوره اول ببرون ریزی جوش خواهم داشت؟

Leave a comment