راکوتان

باسلام من قرص راکوتان مصرف میکنم ۲۳روزه برای جوش ۲۰میلی روزی یک عدد ولی الان صورتم لک شده ازناحیه چانه وسبیلم خیلی نگرانم لطفا یه.راحل بهم بدی بیش ازحدنگرانم دکتر خودم میگه خوب میشه ولی بدتر لک شده

Leave a comment