راکوتان _بیوتین

سلام و درود
من در دوره مصرف راکوتان هستم و از دکترم خواستم مکمل چی برای جلوگیری از ریزش مو برام تجویز کنند ایشان بیوتین رو پیشنهاد کردند واقعا موثره؟

Leave a comment