ریزش موی سکه ایی

برای مشکلم توفازا ۵ استفاده میکنم
معمولا تا چه مدت درمان با این دارو ادامه دارد ؟
و مصرف شش ماه خطر سرطان پوست را چقدر افزایش می‌دهد؟

Leave a comment