ریزش مو ارثی

با سلام ، برای ریزش موی ارثی بجای مصرف فیناستراید آیا می‌توان از مزو فیوژن که حاوی فیناستراید است استفاده کرد؟ ینی آیا همان تاثیر را خواهد گذاشت؟ و اینکه بجای قرص فیناستراید محلول یا ژل آن موجود نیست که بتوان بصورت موضعی استفاده کرد؟

Leave a comment