ریزش مو

سلام حالتون خوبه ببخشید من محلول 2و1 می زنم تقویت بشه :
تو ماه رمضان روزه بگیرم ضعیف نمیشه موهام

Leave a comment