ریزش مو

ریزش مو از پشت سر دارم .حدودا بعد از سربازی .میخواستم بدونم با مزوتراپی بهتره یا کلا کاشت

Leave a comment