زگیل تناسلی

سلام
حدود یکسال پیش یک زایده ی سفید خیلی کوچک در ناحیه ی تناسلی دیدم که نه تکثیر شد و نه بزرگتر.
حدود دوماه پیش متوجه یه برجستگی تیره کنار کشاله ی رانم شدم،که کمی بزرگتر شد، حدس زدم موی زیر پوستی باشه،فشار دادم چرک شبیه چرک جوش ازش خارج شد و بعد خونابه، با سوزن سعی کردم مو رو خارجش کنم، پوست روشو برداشتم، شک دارم که مویی ازش خارج کرده باشم، دوبار در طول یک هفته این کارو انجام دادم، الان مشکوک شدم که زگیل تناسلی باشه
آیا زگیله؟ و اینکه من با سوزن دستکاری کردم مشکلی داره؟
عکس اول شکل اولیه ی تیرگی، و عکس دوم 2روز بعد از اینکه پوست رو جدا کردم

Leave a comment