سفید شدن مو با مصرف ماینوکسیدیل

سلام
من ریزش موی هورمونی دارم پیش متخصص رفتم و بهم ماینوکسیدیل دادن ماینوکسیدیل دستساز بود و درکنارش یه محلول دیگه هم دادن که انگار مکمل ماینوکسیدیل بود و حالت سوسپانسیون داشت حدود یکسال استفاده کردم و اصلا موهام سفید نشد
ب دلایلی دگ نتونستم درمان رو ادامه بدم و حالا بعد یکسال که باز ریزش داشتم رفتم از داروخونه ماینوکسیدیل گرفتم ک دستساز نبود شرکتی بود روز اول بیست قطره صبح و شب استفاده کردم فرداش که از خواب بیدار شدم دیدم موهای فرق سرم سفید شده
من 22سالمه یعنی ماینوکسیدیل مارکش خوب نبوده یا دستسازا بهترن؟؟ چرا موهام سفید شدن با یبار استفاده کردن و به عبارتی یه شبه ؟؟؟

Leave a comment