سلام خسته نباشید بنده 18 سالمه موهام خیلی کم شوره داره وریزش مو حس میکنم زیاد به صوری که دست میکنم توی موهام ازشون راحت میکنه تو خانوادمون کچلی کسی نیست بین عمو و دایی و حتی پدر هام کم پشتی هم تو سن بالا ولی کچلی خیر بعد دلیلش حمام رفتن زیاد نیست روزی1 بار؟ مو هام یکمی بلند بود کوتاه کردم گفتم شاید بهتر شه ولی زیاد فرقی ندارن. سشوار هم خیلی کم

سلام خسته نباشید بنده 18 سالمه
موهام خیلی کم شوره داره
وریزش مو حس میکنم زیاد به صوری که دست میکنم توی موهام ازشون راحت میکنه
تو خانوادمون کچلی کسی نیست بین عمو و دایی و حتی پدر هام کم پشتی هم تو سن بالا ولی کچلی خیر
بعد دلیلش حمام رفتن زیاد نیست روزی1 بار؟
مو هام یکمی بلند بود کوتاه کردم گفتم شاید بهتر سه ولی زیاد فرقی ندارن.
سشوار هم خیلی کم

Leave a comment