سوال دوم اگزما

ببخشید یادم رفت این سوالو بپرسم، خدمتتون گفتم که پماد زدم تا لکه ها رفت و به جاش هاله قهوه ایی کمرنگ رو پوستم مونده یعنی اینا ممکنه هیچوقت نره؟ من خیلی نگرانم چیکار باید بکنم که جاشون بره و پوستم یک دست سفید بشه دوباره؟

نظرات (1)

Leave a comment