سوال

وقت بخیر ببخشید اینا در سینه من در آمده چند وقته و وقتی فست فود هم میخورم تشدید و خارش شدید میگیرم مثل خون آبه میشود .

Leave a comment