ضد آفتابهای خانگی

سلام و وقت بخیر
با توجه به قیمت بالای کرمهای ضد آفتاب مرغوب آیا از روغنهای طبیعی مانند روغن زیتون یا روغن کلزا میتوان به عنوان ضد آفتاب استفاده کرد?
ژل الوئه ورا چطور?
اگر پاسخ مثبت است هر چند ساعت باید از اینها به عنوان ضد آفتاب استفاده کرد?

Leave a comment