عوارض آمپول گلوتاتیون

با سلام
چندین نفر از اقوام که پوست گندمی بسیار تیره ای داشتن الان دوستشون سفید تایپ آ شده
در مورد اینکه با چه روشی میشود پوست را حداقل ۴ الی ۵ درجه روشن تر کرد اطلاعات میخواستم

Leave a comment