قارچ پوست و کف سر

سلام دخترم کف دستاش حالت قارچ شده و سوزش داره وترک خورده .پوست سرش هم همینطور پشت کلا زیر موهاش قارچ شده از بس خارش داره زخم شده چکارکنم

Leave a comment