قارچ پوست

سلام
پسرم 7سالشه قسمتی از روی دست و روی پیشانی اول خیلی کوچک به اندازه لوبیا لکه صورتی رنگ که حالت پوسته پوسته داشت و دورلکه پررنگتر از وسطش بود
در اومد من بهش پماد بتامتازون زدم روز به روز لکه پهن تر شد بعد پماد کلوتریمازول زدم بهتر شد اما دوباره برگشت و قرمز و همراه جوشای ریز شد پماد کلوتریمازول را ادامه دادم هی خوب میشه هی دوباره برمیگرده نمی‌دونم چرا از ریشه خوب نمیشه

Leave a comment