قرص ايزو ترتينوئين

سلام دکتر
من الان حدودا سه هفته ای هست
که ٣ورق ١٠ تایی قرص ایزوترتینوئین مصرف می کنم برای درمان جوش های هورمونی ووو روزی یه دونه
دکتر پوستم نرم شده اما جوشا هنوز هست زیر پوستم
و گاهی می بینم کنار بینیم باز می زنم
من برای ادامه درمان
می تونم مجدد مصرف کنم ؟
دکتر من سر پوستم خیلی غصه می خورم
من قبلا صاف صاف بود پوستم
سر این جوشای زیر پوستی چرکی و خونی
تمام پوست من نابود شده و جای اسکارو لک افتاده
و رو چونم هنوز زیر پوستم ورم و سفتی جوشو احساس می کنم
دکتر بغلای بینیم خیلی ازین جوشا می زد که جاش مونده پوستمو سوراخ کرده و رو گونمم یه چندتایی 
دکتر من مشکل کیست هم دارم چندساله و کلا زیباییه صورتمو برده
از وقتی این قرص راکوتانو مصرف می کنم
خیلی صورتم روشن شده
جون گرفته ازون حالت تورم گرفتگی یه ذره در اومده
می تونم به محض اینکه این ۴تا دونه قرصم تموم شد
باز دوره بعدی رو شروع کنم ؟

Leave a comment