قرمزی جای جوش

سلام ینده آقا ۳۰ ساله هستم حدود ۶ ماه پیش روی پیشانیم جوش زیادی زد که باهیچ دارویی خوب نشد. ۲ ماهه راکوتان مصرف میکنم جوشها کم شده ولی جای جوشها قرمز و قهوه ای باقی مانده. میخوام ببینم داروویی هست که جای جوشها را ازبین ببرد که نیاز به لیزر نباشد؟ به مرور زمان این قرمزی خود به خود از بین میرود؟

Leave a comment