لکهای پوستی

سلام مدتی است که روی کلاهک آلت تناسلی لکه ای قرمز رنگ است که به خودی خود هیچ دردی ندارد ولی اگر استحمام کنم و دستم برخورد کند دچار سوزش میشود مثل اینکه سمباده روی پوست بکشی سوزش دارد و درد میکند ولایه نازکی از پوست برداشته میشود که به شدت قرمز و احساس میکنم که مویرگ ها پاره میشوند و نزدیک به خونریزی مشابه میشود ,درد همان لحظه تماس هست چکار کنم که برطرف شود حدود چند ماهی است که وجوددارد وچهل و سه ساله هستم و رابطه نزدیکی نسبت به قبل ندارم چون میترسم که اولا اذیت شوم و دوما انتقال بدهم,راه درمان چیست ممنون

Leave a comment