لکه های کچک سفید رنگ روی گردن

روی گردن پسرم در چند نقطه کوچک لکه های سفید هست میخواستم بپرسم از چه دارویی استفاده کنم ممنون

Leave a comment