لک آلت

با سلام 10روز میشه که مشکل لکه قرمز دارم درد خارش یا چیزه دیگه ای ندارم ولی 4تا لکه قرمز ب وجود اومده دوره نامزدی هستم تو همین شرایط سکس هم میکنم اگه مشکلی هست یا قراره بعدا ب وجود بیاد لطفا کمک کنین

Leave a comment