لک افتادن روی ساعد

سلام من 15سالمه دوروز قبل ناگهان به ساعدم نگاه کردم یه لکه دیدم نگران شدم چیزی باشه خدایی نکرده است در عکس چیزی دیده میشه آقای دکتر؟

Leave a comment