لک سفید

سلام پسری 18 ساله ام این لک سفید کوچیک زیر دوتا نوک سینه هام هس نمیدونم از بچگی بوده یان
عکسش فرستادم ببینید مشکلی داره؟

Leave a comment