لک

سلام خانم دکتر،زیر بغل من لکه های قهوه ای وجود داره که لک ها به خاطر عرق سوزی بوده یعنی جن بار حالت سوختگی داشتم که بعدش تبدیل به لک شده،متخصص پوستم همینو گفتن و لوسیون روشن کننده پریم تحویز کردن تقریبا یه ماهه استفاده میکنم ولی بعضی روزا فقط یه بار میزنم.سوالم اینه که همینو ادامه بدم چون روی محصول نوشته روشن کننده نواحی تیره ولک های آفتاب و بارداری.شماهم همینو تجپیز میکنید.

Leave a comment