لک

سلام خانم دکتر من در دوران بارداری یه لک روگونم افتاد بعد از بارداری از بین نرفت تا رو دوتا گونم افتاده الان بالای لبم هم افتاده پیشه دکتر متخصص رفتم دا و داد جواب نگرفتم دو جلسه لیزر مدلایت انجام دادم چون دور بود وهزینه بالا نرفتم باید ۸ جلسه دیگه میرفتم الان پیشه یه دکتر رفتم پماد زانولوما دا ده فقط شب هامیزنم همشون از بین فته میترسم کنار بزارم دوباره ه برگرده چی کار کنم کمکم کنین

Leave a comment