لک

سلام من یک ماهی میشه که کک ومک وخال صورتموبه روش سوزوندن برداشتم اماجاش مثل لک قهوه ای موند دکترگفت به مروربهترمیشه وازلایه برداروترمیم کننده استفاده کنم الان من خیلی نگرانم که لکش بمونه لطفاراهنمایی کنین که من چیکاربکنم

Leave a comment