مالاسزیافورفور

سلام.نمونه برداری از پوست انجام داده ام و مالاسزیافورفور دارم. لک های سفید رنگی کل بدنم رو فراگرفته و پهن و وسیع هستند. شامپو کتوکنازول استفاده کردم به دستور متخصص ولی احساس میکنم لک ها و سفیدی ها بیشتر به چشم میخوره و نمایان تر شده. اصلا درمان داره؟

Leave a comment