مراقبت بعد از برداشتن خال

سلام وقت بخیر من سه روزه خال هامو برداشتم و خیلی احساس خارش دارم باید چیکار کنم😢

Leave a comment