مصرف راکوتان

در حین مصرف راکوتان با توجه به این که پوست حساس میشه میتونیم از ماسک های بهداشتی که مثلا برای الودگی و کرونا میزدیم استفاده کنیم؟
منظورم ماسک های ورقه ای صورت نیست

Leave a comment