مصرف راکوتان

سلام من امروز نوبت دکتر داشتم دکتر برام راکوتان و آزیترمایسین نوشتن بهمراه ژل و پن
دروخانه بهم گفتن آزیترو و راکوتان رو یک روز درمیون بخورم و از دستیار دکتر شنیدم روزی یکی
میشه راهنمایی کنید چون دکتر سرشون شلوغه تلفن هم جواب نمیدن

Leave a comment