مو پاشنه پا

سلام یه تاره مو نزدیک به پاشنه ی پای راستم درومده یبارم با موچین درش آوردم ولی باز رشد کرده
دلیلش چیه ؟ چون یجای غیرمعمول رشد میکنه

Leave a comment