مو

با سلام
آقا هستم ۳۲ ساله
میخواستم بدونم فرق ریزش موی ارثی با تلوژن افلوویوم مزمن چی هست.
آنلاین نوبت گرفتم دکتر بدون دیدن عکس و یا پرسیدن اینکه کجای موها ریزش داره گفتن ارثی هست فقط بخاطر اینکه در ژنم هستش.
آخه موهام همه جاش نازک شده کاملا و جلو ی سرم کم پشت شده اما اصلا دو گوشه خالی نشده و خط رویشم عقب نرفته. از طرفی بیش از یک ساله که با نقطه سفید موهام ریزش داره یعنی توی فاز تلوژن هست و هیچ تونیکی اثر نداشت‌.مرسی

Leave a comment