نرم اسکین

سلام
من تازه شروع به مصرف قرص نرم اسکین20 کردم دکتر برام نوشته
ته کی باید مصرف کنم
چند درصد احتمال درمان هست
آیا جوش ها با این دارو دائمی خوب میشه؟

Leave a comment