نورم اسکین وعمل بینی

سلام دکتر من میخواستم بینی ام رو عمل کنم و نورم اسکین مصرف میکنم اشکالی نداره بعد از یک ماه از اخرین مصرف عمل کنم

Leave a comment