نورم اسکین

سلام من حدود نه یا ده ماه هست ن‌رم اسکین مصرف میکنم ولی بلا فاصله که قطع میکنم جوش صورتم بر میگرده باید چیکار کنم ؟

Leave a comment