پوریازیست

من دچار پسوریازیستم مدتی کم شده بودم الان از کمر به پائین بدنم وباارزش پوزش متاسفانه عورتم دچار شده که التهاب اذیت میکنه الان هم قرص ترکسان وپماد پسوریامنت استفاده میکنم بازم اذیت میشم میشه لطف کنید من راهنمایی کنین ممنون

Leave a comment