پوسته پوسته شدن لب

سلام من از آبان ۱۴۰۰ تا الان لبهام پوسته پوسته میشه آزمایش هم دادم سالم بودم از آبان تا الان به تجویز پزشک همه دارو های لب وبالم لب رااستفاده میکنم در این دوره هروقت مصرف بالم را کنار گذاشتم پوسته شدن دوباره شروع شد انگاری دارو فایده ای ندارد چرا این اتفاق افتاده

Leave a comment