پوست

سلام خانم دکترمن حدودا ۳ماه ونیم هست که ازنورم اسکین استفاده میکنم وزنم ۶۰کیلوهست باقد۱۶۵و۱۸سال سن دستام خیلی حساسیت پیداکرده و شدیدخشک شده ومیسوزه اختلال دیدهم به طور متوسط دارم مخصوصاشب هاکه اگر به صفحه موبایل یاتلوزیون نگاه کنم درد میگیره ازمایشاتم که ۱ماهونیم پیش دادم خوب بود فقط اهن بدنم کم بودباپزشک تماس گرفتم وگفتند داروروکم کنم میشه بگید چندروزیکبارمصرف کنم؟

Leave a comment