پوست

سلام
من ۴ ماه پیش برای جوش های صورتم به دستور پزشک شروع به مصرف راکوتان کردم(هفته ای ۲ عدد) و فقط ۱۲ عدد مصرف کردم و پس از درمان جوش ها، مصرف را قطع کردم. اما مدتی است احساس میکنم فرورفتگی های گود مانند در پوستم بوجود امده که مطمئنم بدلیل جوش نیست(جوش ها در نواحی چانه بود، فرورفتگی ها روی گونه است). ایا ممکن این این فرورفتگی ها اثر راکوتان باشد؟

Leave a comment