چربی کف سر

چربی بیش از حد کف سر چکنیم چ لوسیون پیشنهاد میدین من بعد از تقریبا ۲۴ ساعت یا کمتر موهام بشدت چرب میشه چکنم …

Leave a comment