کبودی کم اما بی دلیل و بدون ضربه در قسمت ران و ساق پا

چند وقتی هست که در قسمت ران و ساق پای همسرم کبودی های خفیف و کم رنگی پدیدار میشه با اینکه بدون ضربه هم ایجاد شدن میخواستم علت رو جویا بشم و اگر ضروری هست به پزشک متخصص مراجعه کنم.با تشکر

Leave a comment