کلوتریزون با ماینوکسیدیل

سلام
موهام ریزش داره از ماینوکسیدیل استفاده میکنم بعد برای شوره دکتر کلوتریزون داده چطوری باید با هم استفاده کنم میشه و چطور ممنون

Leave a comment